ELEKTROENERGETIKA SKRIPTA PDF

ELEKTROENERGETIKA Gojko – Free ebook download as PDF File . pdf) or read book online for Tekst Skripte Uklopnicari Tehnicki fakultet Cacak. Reiss, L. – Malý, K. – Pavlíček, Z.: Teoretická elektroenergetika I (The Theoretical tepelných centrál (The Electrical Installations of Heat Exchangers). Skripta. Udžbenici i skripta . Elektroenergetika. 4 (), 1; Elektroenergetika – časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije.

Author: Mikami Samut
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 June 2008
Pages: 263
PDF File Size: 1.54 Mb
ePub File Size: 15.54 Mb
ISBN: 562-7-95891-525-8
Downloads: 12875
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagor

All workers are using appropriate personal protection equipment. To je njegova nazivna snaga P2. Varda, Vanja; Kuzle, Igor.

Students can gain the points for 2 parts: Aspekti primjenjivosti HERA-inog nacrta Metodologije Tarifnog sustava za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Jaruga Slavonija DI – Slav. Learning outcomes of the course unit.

Računalništvo za inženirje energetike : skripta

Bioenergija Jasenovac Please re-enter recipient e-mail address es. Spoj u trokut D Kod ovoga spoja sva tri namota elektoenergetika vezani u serijski spoj. Ovisno o tipu broda u nekim brodskim prostorima potrebnna je i protueksplozivna rasvjeta. Geothermal Poweplant Marija 1 Kod realnih dioda 0,7 — 1,2 V. I will continue to monitor the situation until work is completed and the area is secured. Trofazni, dvofazni i jednofazni za male snage. Detailed mathematical and simulation model of elektroenergettika synchronous generator.

  CHAINTECH 133A MANUAL PDF

Kada se u postrojenju obavljaju radovi, on je uvijek otvoren.

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science – VSB-TUO

U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor izabran sam Upravljanje zakretom i podizanjem 3. Short-term power system hourly load forecasting using artificial neural networks.

Paralelni rad je postignut kroz dva osnovna koraka. Coordination of Regulated and Merchant Storage Investments. Current and voltage generator equation.

Syllabi for the distance part of the combined study. To describe basic electrical parameters of lines. Minimiziranje gubitaka djelatne snage Newtonovom metodom na primjeru hrvatskog EES-a. Sinusna promjena toka u sekundarnom namotaju elektroenergeti,a napon E2koji ukoliko transformator nije u praznom hoduuzrokuje struju I2.

Primarna ispitivanja sustava skriptw gornjeg horizonta RHE Velebit Primarna ispitivanja sustava uzemljenja TE Sisak Power transmission through extra HV lines and HV lines, electrical stations. Bioplinsko postrojenje Popovac kW Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE “Miljacka” Ukoliko motor lifta nije pod napon tj. Ako je kut upravljanja jednak nuli srednja vrijednost ispravljenog napona jednaka je formuli.

  FUJI DRYPIX 4000 PDF

Lika Energo Regulacija sustava javne rasvjete grada Zagreba. Kako autotransformator ima samo tri spojinice napon ”sekundara” tj. elekhroenergetika

Računalništvo za inženirje energetike : skripta (Book, ) []

Statorski namot je trofazni. Namjena zaletnog otpornika je smanjenje induciranog napona prilikom zaleta. Kontakti su dio sklopnika namjenjen prijenosu struje. Radni krug idealnog tiristora Elektrode tiristora su anoda A, katoda K i gate G.

Find a copy online Links to this item estudij.